en_vll

การขนส่งจากเมืองไทยไปออสเตรเลีย (Shipment: Thailand -> Australia)

By admin | October 22, 2015 | Support

อัตราการให้บริการกรณีส่งของการส่งสินค้าทางเครื่องบิน แบบส่งตรงถึงบ้านลูกค้า (Door-to-Door Service – Air Freight)

 

ขั้นตอนการส่งสินค้าทางเครื่องบิน

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรับงาน Tel .02-5593071 ( Hunting ) , 081-3513587, 086-3193671
 2. เจ้าหน้าที่เข้าไปรับพัสดุ ฟรีในเขต กทม. พร้อมรับเอกสารดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • Packing List ระบุ ชนิดของ จำนวนชิ้น ราคาต่อชิ้น
  • เอกสาร ซึ่งเซ็นต์ระบุการทำประกันภัย
  • ที่อยู่ ปลายทาง + เบอร์โทรศัพท์
 3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าบริการราคาที่แจ้งเป็นราคา Door To Door ซึ่งเป็นราคาที่รวมตั้งแต่รับของ จนถึงส่งของที่บ้าน แต่ไม่รวมกรณีที่มีภาษี หรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
 4. ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชี
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี : บริษัทแอ๊ดวานซ์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด
  สาขา : เดอะมอลล์ บางกะปิ
  เลขที่บัญชี : 1602 29175 2
  ประเภท : ออมทรัพย์
 5. บริษัททำการส่งออกสินค้า โดยปกติการขนส่งใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในกรณีที่ทางศุลกากรของทาง Australia เปิดตรวจสินค้าทางศุลกากร จะมีสิทธิ์โฮลของได้ 48 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ามีการล่าช้าเกิดขึ้น

หมายเหตุ
* การทำประกันภัย กรณีลูกค้าไม่ทำประกันภัย เมื่อสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบค่าเสียหายไม่เกิน 3000 บาท แต่ถ้าลูกค้าได้มีการทำประกันภัยไว้ โดยชำระค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ 482 บาทหรือ 2 % ของราคาที่สำแดง เมื่อมีความเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้น สายการบินจะรับผิดชอบเต็มจำนวน

** การคิดราคาค่าขนส่ง จะคิดจากการชั่งน้ำหนักที่แท้จริง หรือคำนวนตามปริมาตรกล่อง โดยเลือกใช้ อันใดอันหนึ่งซึ่งสูงกว่า เช่น น้ำหนักจริง 10 กก. ขนาดกล่อง 30x 50 x 40cm. / 5000 = 12กก. การคิดราคาจะต้องคิดที่ 12 กก.