วิธีการชำระเงิน (Payment)

By admin | October 22, 2015 | Support

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งสินค้า : ลูกค้าสามารถชำระสินค้าด้วยเงินสด  ในกรณีที่สินค้ามีมูลค่าไม่เกิน x,xxx บาท เมื่อได้รับสินค้าแล้วกับพนักงานจัดส่งสินค้า (ชำระปลายทาง)
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิตกับพนักงานจัดส่งสินค้า: ลูกค้าสามารถชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต เมื่อได้รับสินค้าแล้วกับพนักงานจัดส่งสินค้า (ชำระปลายทาง)
 3. ชำระผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์: ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master card จากทุกธนาคาร ตามขั้นตอนดังนี้
  • ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
  • เลือกวิธีการชำระเป็น ชำระด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์
  • เข้าสู่ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต
  • ยืนยันการชำระเงิน
  • ขั้นตอนการ Verified
  • ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน
 4. จบขั้นตอนการชำระเงินผ่าน เครดิต ออนไลน์ โดยขั้นตอนนี้ หน้าจอจะกลับเข้ามาสู่โดยอัตโนมัติ หรือ กดที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” หากไม่ต้องการรอ